انصاف نیوز

راه حل کیهان برای مشکلات اقتصادی: اعدام و مصادره!

کیهان نوشت: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات‌های سنگینی را برای این اخلالگران مقرر کرده است که اعدام و مصادره کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد از جمله این مجازات‌ها است. در ماده یک این قانون موارد...

ادامه ...