بهارنیوز

پیشنهاد استعفای روحانی و برگزاری انتخابات

گروه سیاسی: سیدحسین موسویان، دیپلمات پیشین که از نظر سیاسی به تیم دولت کنونی نزدیک است، نسبت به ادامه وضعیت کنونی در صحنه سیاسی جاری هشدار داد و از مقامات خواسته است برای خروج از بن‌بست به «استعفای دولت فعلی و برگزاری انتخابات زودرس» تن دهند.

ادامه ...