خبرگزاری میزان

نسخه پیچی‌های شبکه‌های معاند درباره حجاب دختران و زنان ایرانی /تلاش ناجا بر افزایش میزان امنیت اجتماعی است

فرمانده انتظامی ناجا گفت: جوانان ما به امر مهم حجاب اعتقاد دارند. اندک افرادی هستند که در شبکه های معاند با موضوع حجاب با عناد برخورد کرده و گاهی برخی از کسانی که خارج از کشور نشسته اند، برای زنان عفیف کشورمان در این زمینه تصمیم گرفته و تصور می‌کنند مردم ما از آن‌ها پیروی می‌کنند....

ادامه ...