فانوس نیوز

دختر 12 ساله وقتی به اتاق خواب مادر مستش رفت با صحنه چندش آور روبرو شد

شکیرای 12 ساله به دست مادرش مورد تعرض قرار گرفت.

ادامه ...