ایران آرت

ببینید: یک معماری دیدنی در فلسطین

موزه شهر holon در فلسطین برای بازتاب طراحی فلسطین اشغالی در سطح جهان طراحی شده است.

ادامه ...