فرتاک نیوز

راسک شهر فراموش شده

شهر راسک مشکلاتی همچون فقرمالی، بیکاری، بی‌آبی، کمبود برق و نبود امکانات کافی درمانی و ضعف شدید زیرساخت‌های عمرانی را در کنار گرمای طاقت فرسا و همچنین وعده‌های بی‌سرانجام مسئولان تجربه می‌کنند.

ادامه ...