خبرگزاری فارس

سهمیه اضافی بعضی از اعضای اوپک قابل قبول نیست

آیت الله خامنه ای رئیس جمهور: در شرایطی که اوپک به طور جدی سعی در تثبیت قیمت نفت دارد تقاضای سهمیه اضافی از جانب برخی کشورها به هیج وجه قابل قبول نیست.

ادامه ...