خبرگزاری فارس

فرصت طلایی تامین مالی پروژه‌های کلان نفتی از طریق بازار سرمایه

بازگشت مجدد تحریم ها و لزوم ایجاد زمینه های سودده سرمایه گذاری در مقابل بازارهای غیرمولد، ۲ عاملی است که اهمیت ایجاد شرایط برای تامین مالی پروژه های کلان نفتی از طریق بازار سرمایه و منابع مردمی را دوچندان می کند.

ادامه ...