فانوس نیوز

نامادری شکنجه گر با قید یک فیش بانکی آزاد است/ تلاش وکیل پرونده برای جلوگیری از بازگشت کودکان ماهشهری نزد والدین آزارگر

فاطمه دانشور گفت:« نامادری شکنجه گر با سپردن یک فیش بانکی به قید وثیقه آزاد شده است. این موضوع مورد پیگیری وکیل پرونده قرار گرفته است. »

ادامه ...