فانوس نیوز

آخرین جزییات حادثه در خط مترو کرج به تهران

خط مترو کرج به تهران به علت حادثه مسدود شده بود که اختلال پیش آمده بعد از دقایقی برطرف شد.

ادامه ...