بهارنیوز

کنترل تبخیر آب با گرافین

گروه علم و فناوری: پژوهشگران چینی در بررسی جدیدی نشان دادند که پوشش‌های گرافینی می‌توانند فرآیند تبخیر آب را کنترل کنند.

ادامه ...