خبرگزاری میزان

تلاش ۴۵ درصد از مردم آمریکا برای لاغری

در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که ۴۵ درصد از مردم آمریکا در تلاش هستند تا وزن خود را کاهش دهند.

ادامه ...