فرتاک نیوز

نجات مسافر از روی ریل قبل از رسیدن قطار + فیلم

مسافری که بر اثر لغزش پایش روی ریل سقوط کرده بود، قبل از رسیدن قطار نجات پیدا کرد.

ادامه ...