خبرگزاری فارس

شهیدی که بسیاری از منافقان را راهی جبهه کرد

معلم قرآن بود و در یکی از مدارس پرحاشیه تهران مشغول کار شد، اخلاق قرآنی‌ و صبرش سبب شد جوانان زیادی که منافقان آنها را منحرف کرده بودند را جذب کرده و با هم راهی جبهه کند.

ادامه ...