رویداد 24

اجازه نمی‌دهیم کسی به اموال مردم دست‌درازی کند/پروژه‌های نیمه‌تمام حاصل مدیرانِ عاشق کلنگ‌زنی و دوربین است

شهردار تهران در مراسم افتتاح بخش میانی خط هفت مترو، با بیان اینکه اجازه نمی‌دهد کسی به اموال مردم دست‌درازی کند، گفت:‌ به علت علاقه برخی مدیران برای کلنگ‌زنی و زیر دوربین بودن شاهد که کلنگ پروژه‌ها زده شده اما نیمه تمام مانده‌اند در زمان مدیریت من فقط پروژه‌هایی افتتاح می‌شوند...

ادامه ...