عصر خودرو

انجام موفقیت آمیز تست‌های فنی خط 7

عصر خودرو- مدیرعامل شرکت مترو از انجام موفقیت آمیز تست‌های فنی گرم و سرد خط 7 مترو خبر داد.

ادامه ...