ایران آرت

بهاره افشاری بیلبوردهای شهرداری را پس داد

کارگردان فیلم "سریک" گفت: انصراف خود را از پذیرفتن بیست بیلبورد فیلم "سریک" اعلام می‌کنم و آرزو دارم هنر ما بتواند همچنان مستقل و بدون سایه سیاست به حرکتش ادامه دهد

ادامه ...