خبرگزاری فارس

نقش رادیو در حمایت از کالای ایرانی چقدر است

رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی گفت: رادیو باید دوست صمیمی مردم باشد تا مردم بتوانند حرف دلشان را در رادیو گفته و حرف دل دیگران را هم بشنوند. علاوه بر این باید بتواند اعتماد مردم را روز به روز بیشتر کرده و به جایی برسد که مونس مردم شود.

ادامه ...