فانوس نیوز

زن قزوینی به خاطر اختلاف بر سر تاب بازی فرزندش در پارک، توسط 2 زن دیگر کشته شد

در این حادثه 2 خواهر با زن ۳۶ ساله دعوایشان شد و زن جوان با ضرباتی که دو خواهر بر سر و صورت وی وارد کردند بشدت مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. تحقیقات بیشتر در این پرونده از سوی پلیس ادامه دارد.

ادامه ...