رویداد 24

در شغل ما بازیگرها رفیق وجود ندارد؛ همه زیرآب همدیگر را می‌زنند

زهره فکور صبور، بازیگر سیما و سینما گفت: در این حرفه اگر دارای جایگاهی شوی به تعداد دوستانی که داری دشمن پیدا می‌کنی و سعی می‌کنند که جلوی پیشرفت تو را بگیرند.

ادامه ...