شفقنا

عربستان در جنگ با قطر چه چیزی به دست آورد؟

شفنا- عربستان در تحریم و محاصره ی قطر چیزی به دست نیاورده است بلکه این شرکت های اسلحه سازی و سازمان های تبلیغاتی آمریکایی هستند که از نزاع همسایگان عرب سودهای کلان به جیب زده اند. خبرگزاری ها به نقل از وزارت دادگستری آمریکا گزارش دادند که کشور قطر با کمک لابی های فعال در آمریکا تبلیغات...

ادامه ...