رویداد 24

روز صفر برای تهران/تهرانی‌ها در این روز ۲۵ لیتر بیشتر آب ندارند/چهار برابر توان طبیعی آب را برای شهروندان تامین می‌کنیم

عضو شورای شهر تهران گفت: حدود سه ماه پیش، برای اولین بار برای شهری بین‌المللی و با جمعیت چهار میلیون نفر «روز صفر» در حال رخ دادن بود. روز صفر روزی است که همه برای زندگی، آب بسیار کمی (معادل ۲۵ لیتر در روز) خواهند داشت. زنگ خطر اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی شهرهای بزرگ به صدا درآمده...

ادامه ...