رویداد 24

روایت هور و گاومیش هایش+ عکس

بیش از 15 هزار هکتار از نیزارهای هورالعظیم در دو هفته اخیر طعمه حریق شده است. خشک شدن تالاب علت اصلی این آتش سوزی ها بوده است.

ادامه ...