ایران آرت

بغل کردن های پیاپی روی آنتن تلویزیون؛باورنکردنی!/ همه چیز درباره بانوی 50 ساله کروات

تلویزیون برای اولین بار در آغوش کشیده شدن زن و مرد را پخش کرد؛ آن هم یک زن و چندین مرد!! حالا اگر عذرخواهی کند بابت این همه سال سانسور بی جهت دست دادن مردان و زنان در فیلم ها و مراسم ها شاید مردم رسانه ملی را ببخشند:

ادامه ...