سخت افزار مگ

اولین تصادفی که منجر به واژگونی تسلا مدل 3 شد

هفته گذشته تصادفی برای یکی از خودروهای تسلا مدل 3 رخ داد که باعث شد این خودرو برای اولین بار طی یک تصادف چندین بار پشتک زدن را نیز تجربه کند. خوشبختانه علیرغم اینکه خودرو دیگر قابل استفاده نیست و صدمات جدی به آن وارد شده اما راننده آن بجز صدمات سطحی مشکل دیگری نداشته و از این تصادف...

ادامه ...