انصاف نیوز

چرا مصرف کنندگان گل اعتیادشان را انکارمی‌کنند؟

«زهرا منصوری»، خبرنگار انصاف نیوز: وقتی با دانشجویانی که تجربه‌ی مصرف گل را داشته‎اند، صحبت می‌کنی شاید در بیشتر آنها این اطمینان‌خاطر را مشاهده کنی که گل در صورت استفاده‌ی نامنظم اعتیادآور نیست؛ گویا آنها اعتیاد روانی به گل یا هر ماده‌ی مخدر-محرکی را نادیده گرفته‌اند و فقط...

ادامه ...