آرمان شرق

ادامه رسیدگی به پرونده «یاسین رامین» + عکس

دادگاه رسیدگی به پرونده یاسین رامین که جمعیت هلال احمر شاکی آن است، در شعبه ۱۰۵۸ مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت برگزار خواهد شد.دادگاه قبلی رسیدگی به این پرونده ۱۱ تیر امسال برگزار شد.بر اساس این گزارش، اواخر مرداد سال ۹۵ بود که رسانه‌ها از بازداشت یاسر رامین پسر محمدعلی رامین...

ادامه ...