بهارنیوز

میلیاردها تومان پول کثیف و مخالفت با FATF

گروه اقتصادی: 180 هزار میلیارد تومان پول کثیف در کشور وجود دارد؛ چیزی حدود 12 درصد نقدینگی کشور. پولی که یا منبع آن مشخص نیست یا از طریق «گروه‌های جنایی سازمان یافته»، «تأمین مالی تروریسم»، «قاچاق انسان و قاچاق مهاجر»، «قاچاق مواد مخدر»، «قاچاق کالا»، «قاچاق اسلحه»، «قاچاق اشیای...

ادامه ...