آرمان شرق

خط فقر ۴ میلیون، حقوق معلم ۲ میلیون!

آرمان شرق–در ماههای اخیر معلمان بسیاری اعم از شاغلین و بازنشستگان، انواع مذاکرات، نامه‌نگاری‌ها را کردند تا به این بی عدالتی ها پایان داده شود ولی به نتیجه نرسیدند وقتی خط فقر رقمی بالای ۴میلیون تومان است این بی عدالتی است که حقوق معلم زیر ۲ میلیون تومان باشد. نوشته خط فقر...

ادامه ...