انصاف نیوز

یک خواننده پاپ بازداشت شد

یک خواننده پاپ بعد از شکایت چند خانم جوان، بازداشت شد. به گزارش فارس «س.ح» که از خواننده‌های پاپ ایرانی است، با توجه به شکایت‌هایی که از او شده بود توسط مقام قضائی بازداشت شد. ابتدای رسیدگی به پرونده، دو خانم جوان از یک فرد با هویت س.ح به دلیل آزار و اذیت شکایت کردند. اما این تمامی...

ادامه ...