بهارنیوز

از مردم نظرسنجی شود که اگر امکان مهاجرت داشتند چند نفر در ایران می‌ماندند؟

محمدرضاخاتمی می‌گوید: مردم هر روز بیشتر ازاصلاح‌طلبان ناامید می‌شوند؛ از مردم نظرسنجی شود که اگر امکان مهاجرت داشتند چند نفر در ایران می‌ماندند؟ برای انتخابات بعدی باید ببینیم صلاح است شرکت کنیم.

ادامه ...