بهارنیوز

پرداخت وام ۵ میلیون تومانی به بازنشستگان

گزوه اقتصادی: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از ارائه بسته درمان بازنشستگان کشور تا 20 روز آینده خبر داد، گفت: 400 هزار نفر از بازنشستگان کشور وام 5 میلیون تومانی دریافت می‌کنند.

ادامه ...