آرمان شرق

درآمد عجیب فرهنگیان! + عکس

آرمان شرق–یکی از این کشورها سوئیس است. شغل معلم در سوئیس یکی از مشاغل پردرآمد محسوب می شود و یک معلم عادی سالانه ۴۳۰ میلیون تومان درآمد دارد، آن ها معتقدند اگر معلم کارش را درست انجام دهد، جامعه سالمی خواهند داشت. اما درآمد شغل معلم در ایران چقدر است؟! نوشته درآمد عجیب فرهنگیان!...

ادامه ...