خبرگزاری میزان

عکس/ هزینه‌های یک خانواده در طول سال چقدر است؟

ایرانیان بطور متوسط ماهانه 3 و نیم میلیون تومان هزینه می کنند.

ادامه ...