فرتاک نیوز

واکنش مدیری به حواشی اخیر در یک پیام ویدیویی

ادامه ...