بهارنیوز

خانه بخریم یا دست نگه داریم؟

گروه اقتصادی: بررسی بازار مسکن نشان می‌دهد که وضعیت فعلی بازار چندان پایدار نبوده و آینده آن نیز قابل پیش‌بینی قطعی نیست؛ با این حال، خرید مسکن توصیه می‌شود.

ادامه ...