آرمان شرق

زمان و جزئیات پرداخت وام ۳۰ میلیون تومانی به فرهنگیان

آرمان شرق–معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره وام‌ های پرداختی به فرهنگیان گفت: توافق نامه‌ای با بانک داریم؛ تفاهم نامه برای پرداخت یک بانک دیگر هم انجام شده است و به‌ زودی بخشنامه‌ ای برای پرداخت وام‌ ۳۰ میلیون تومانی فرهنگیان نیز اعلام می‌ شود. وام‌...

ادامه ...