دیدارنیوز

جمع‌آوری داروی والزارتانِ ۷ شرکت ایرانی از بازار دارویی

سخنگوی سازمان غذا و دارو از جمع‌آوری داروی رایج کنترل فشار خونِ ۷ شرکت ایرانی از بازار دارویی خبر داد.

ادامه ...