خبرگزاری میزان

ارز مسافرتی در ایستگاه پایانی؟

در ادامه اصلاح سیاست‌های ارزی، خبر‌ها حکایت از تجدید نظر بانک مرکزی در سیاست ارز مسافرتی دارد. گفته می‌شود به زودی تامین ارز مسافرتی براساس نرخ رسمی بازار ثانویه انجام خواهد شد.

ادامه ...