رویداد 24

قیمت 15 خودروی وارداتی در بازار (+جدول کامل از سانتافه و النترا تا کپچر و تیگوان)

بررسی ها از بازار خودروهای وارداتی در تهران نشان می دهدبه رغم کاهش جزئی قیمت برخی از خودروها در بازار اما خریدار در این بازار کم است و خرید و فروش به صورت بسیار اندک انجام می شود.

ادامه ...