آرمان شرق

حمله به فغانی در بهارستان + عکس

آرمان شرق–جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت رفتار ‎فغانی در جام جهانی ومراسم استقبال در فرودگاه را مذموم دانست. نوشته حمله به فغانی در بهارستان + عکس اولین بار در پایگاه خبری آرمان شرق. پدیدار شد.

ادامه ...