انصاف نیوز

پشت سر مافیاى صندوق ثامن الحجج کیست؟

سیدعطاالله مهاجرانی وزیر دولت اصلاحات در توییتی پرسید: مجوز پرداخت ٣٥ هزار میلیارد تومان از طرف دولت به صندوق هاى غارتى – ١٢ هزار میلیارد ثامن الحجج – از کجاست؟ به گزارش انصاف نیوز، او همچنین نوشته است: چرا حقوق کارگران پرداخت نمی‌شود؟ پشت سر مافیاى صندوق ثامن الحجج کیست...

ادامه ...