خبرگزاری میزان

بارفیکس رفتن با ناودان سی و سه پل + عکس

تصویری در فضای مجازی منتشر شده که جوانی را مشغول بارفیکس رفتن با ناودان سی و سه پل نشان می دهد.

ادامه ...