انصاف نیوز

برگی تازه از توزیع رانت در واردات خودرو

فساد در واردات خودرو توسط عوامل دخیل در ثبت سفارش، در حالی به سوژه داغ رسانه ها تبدیل شده که یک سند تازه نشان می دهد وزیر صنعت حمایتی ویژه و خلاف قانون از یک واردکننده خودرو انجام داده است. به گزارش مهر، فساد در واردات خودرو توسط عوامل دخیل در ثبت سفارش، در حالی به سوژه داغ رسانه...

ادامه ...