ایران آرت

درخواست عجیب برای بازنشستگی مهران مدیری

منتقد قدیمی سینما نوشت: مهران مدیری یا بازنشسته شود یا تکلیفش را با مردم روشن کند.

ادامه ...