انصاف نیوز

فساد و سوال بزرگ جدید

«کامبیز نوروزی»، حقوقدان و فعال رسانه‌ای در یادداشتی تلگرامی با عنوان «فساد و سوال بزرگ جدید» نوشت: «حسن ابویی مهریزی ، معاون سابق وزیر صنعت و معدن و تجارت ، در دوره محمدرضا نعمت زاده ، در برنامه ” نود اقتصادی ” نکاتی را در مورد فعالیتهای اقتصادی نعمت زاده در دوره تصدی اش...

ادامه ...