رویداد 24

فیش‌سوزی مقابل مجلس!

فیش‌های حقوقی‌شان را در برابر مجلس به آتش می‌کشند و فریاد می‌زنند «این فیش حق ما نیست». تعدادی از فرهنگیان آموزش‌وپرورش که به صدور احکام حقوقی‌شان، آن هم پس از چند ماه تعلل معترض‌اند و می‌گویند افزایش شش تا 10‌درصدی حقوق‌هایشان در شرایطی که کارکنان وزارتخانه‌های دیگر افزایش...

ادامه ...