فانوس نیوز

حسادت اشتباهی، دلیل به آتش کشیدن پارکینگ

معاون مبارزه باجرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری عامل آتش سوزی در پارکینگ یک مجتمع مسکونی در شرق تهران خبر داد.

ادامه ...