خبر آنلاین

پاسخ وزارت خارجه به شبهاتی درباره اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر

وزارت امور خارجه کشورمان به برخی پرسش های متداول درباره اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در آکتائو قزاقستان پاسخ داد.

ادامه ...