فرتاک نیوز

اطلاعیه مهم شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص بنزین

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی اطلاعیه‌ای نسبت به ذخیره سازی و نگهداری سوخت در ظروف هشدار داد.

ادامه ...